Sun-Washed Citrus Shower Gel

£10.00

Bath & Body Works

Sun-Washed Citrus

Shower Gel

A sunny-day blend of sugared lemons, mandarin & agave nectar

Reviews